ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Fotografie z putování Českým středohořím. Pokus o obrazové zmapování vrchů a kopců tohoto krásného koutu Čech.

Sutomský vrch

Sutomský vrch (505 m) je nenápadný zalesněný vršek zdvíhající se za vznosným sutomským kostelem. Jako mladší bratr se k němu z východni strany vine Holý vrch (458 m). Přidávám pár obrázků ze sousední Vlastislavi, jíž dominuje věž Skalka, pozůstatek gotického hradu, zničeného třicetiletou válkou.

 
stolba.webgaden.cz www.jan-stolba.eu