ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Fotografie z putování Českým středohořím. Pokus o obrazové zmapování vrchů a kopců tohoto krásného koutu Čech.

Oltářík

Původně jsem chtěl tento vršek, také zvaný Hrádek, jen minout na cestě k Lipské hoře. Ještě že jsem to neudělal. Na vrchuolu (565 m, turistický ukazatel ovšem uvádí 586) stojí středověká zřícenina Oltářík. Postaven husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesové někdy v polovině 15. století, Hrádek měl vyloženě vojenský účel. Co se tu tehdy asi dělo, jaký byl život "posadky" na kamenitém vršku nad krajinou, již neprotínaly žádné silnice, nekřižovala auta, ani moc polí tu asi nebylo, na obzoru žádné komíny, jen zvlněné lesy?... Víska Děkovka tu ovšem už stála. Cestou nahoru se schovávám u kamene před deštěm. Najednou mě míjí starší dvojice s deštníčkem... Jinak nepotkám nikoho. Je pondělí, středověk daleko, ale i tak je tu dnes docela pusto a pochmurno. Kruhový výhled z vrcholu ovšem úžasný.

 
stolba.webgaden.cz www.jan-stolba.eu