ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Fotografie z putování Českým středohořím. Pokus o obrazové zmapování vrchů a kopců tohoto krásného koutu Čech.

Košťálov

Košťálov (481 m), zřejmě shodný s kopcem Příbek, zmiňovaným už v Kosmově kronice. Na vrcholku ostrohu, vybíhajícího nad Třebenice a vlastně celou středočeskou rovinu, trůní zřícenina středověkého hradu opředeného pověstmi. Například o pokladu hlídaném psem s ohnivýma očima... Dovolím si též citovat Wikipedii: "První dochovaná zmínka o gotickém kamenném hradě je z července roku 1372, kdy se purkrabímu hradu Aleši mladšímu ze Slavětína měla přihodit podivná příhoda, kterou zaznamenal ve své kronice ředitel stavby pražské katedrály sv. Víta Beneš Krabice z Veitmile takto: „Roku 1372, měsíce července, přihodilo se tak, jakž lidé obyčej měli, na ten čas rozpustile choditi v krátký sukničkách, majíce na nohou zobanovité střevíce neboli s dlouhými nosci, a chtě Pán Bůh ukázati, že jemu se to nelíbí, dopustiti ráčil dne jednoho veliké hromobití. V tom udeřil blesk na zámek, jež slove Košálov, jinak Košťálov a purkrabímu Alešovi ze Slavětína ty zobce neboli nosce, též i manželce jeho, na nohách obou jedním udeřením urazil, však nohám jejich pranic neuškodil.“

 
stolba.webgaden.cz www.jan-stolba.eu