ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Fotografie z putování Českým středohořím. Pokus o obrazové zmapování vrchů a kopců tohoto krásného koutu Čech.

Hazmburk

Hazmburk (420 m), jinak též Hasenburg, Hanžburek anebo Klapý, je jednou z klasických siluet Českého středohoří. Klasická máchovská hora. "Hanžburek – náš svatý Hanžburek mi kouká všemi okny až do postele nechť ji postavím kde chci, a ten černý Košťál na obzoru plameného nebe při západu slunce, a ty modré hory - a ta rovina - ty skupiny stromů po ní - a ty vinice kolem, v ních ty bílé domky - a to Labe pode mnou - a Hanžburek - Eduarde to musíte vidět, to se nedá popsat..." píše Mácha příteli. Vetknutý do roviny jako předsunutá hlídka Středohoří, tyčí se Hazmburk svými věžemi nad vesničkou Klapý poblíž Libochovic. Nahoře zbytky hradu, jenž obýval 1335-1558 rod Zajíců, ovšem dávno předtím tu bylo hradiště Lučanů a ještě předtím jiné lidské sídliště... a tak dál až do 5. tisíciletí př. n. l. I my jsme jen podnájemníci.

 
stolba.webgaden.cz www.jan-stolba.eu